Selecteer een pagina

Partnership Stoppen met Roken

Een netwerk van partijen die zich bezighouden met stoppen-met-roken in de gezondheidszorg

Wat wij doen

Partnership

Wij bewaken en bevorderen van de kwaliteit van stoppen-met-rokenzorg.

Kwaliteitsregister

Maakt inzichtelijk welke professionals intensieve, bewezen effectieve, stoppen-met-rokenbegeleiding aanbieden.

Zorgstandaard

Deze beschrijft de norm voor goede zorg bij tabaksverslaving (stoppen met roken).

Richtlijn

De richtlijn is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek over stopondersteuning, al dan niet in de zorgsector.

Missie

“Onze missie: het zorgdragen voor een kwalitatieve en effectieve behandeling van roken als verslavingsziekte en het, vanuit de zorginvalshoek, agenderen van de ernst van tabaksverslaving als probleem en de urgentie om dit aan te pakken.”

Miriam de Kleijn

Voorzitter Partnership

Over ons

Het netwerk

Het Partnership is een netwerk van beroepsorganisaties uit de zorg die zich willen inzetten voor goede toegankelijkheid en kwaliteit van stoppen met roken zorg.
Het netwerk heeft de juridische vorm van een stichting en heeft een bestuur. Dit bestuur bestaat uit professionals met een diverse professionele achtergrond, zij zitten op persoonlijke titel in het bestuur. Het bestuur heeft een kwaliteitscommissie ingesteld, die zich inzet voor de aansturing van het Kwaliteitsregister, zij worden daarbij ondersteund door het Trimbos-Instituut. Voor de update van de richtlijn en de zorgstandaard wordt een werkgroep ingesteld. De partners komen vier keer per jaar bij elkaar tijdens een bijeenkomst waar ze elkaar informeren, inspireren en waar het bestuur de partners informeert en bevraagt. De partners zetten zich in voor het partnership door een afvaardiging naar de bijeenkomsten, door het bemensen van de kwaliteitscommissie en de werkgroepen, en door het implementeren van de richtlijn en de zorgstandaard. Zij betalen een jaarlijkse partnerbijdrage. De ambassadeurs ondersteunen de doelstellingen van het Partnership en dragen bij naar vermogen.

Het bestuur

  • Voorzitter ad interim: Miriam de Kleijn (adviseur, epidemioloog, huisarts niet praktiserend, PinK-FOX)
  • Secretaris: Esther Croes (arts, epidemioloog, Trimbos-instituut)
  • Penningmeester: Dewi Segaar (Programmamanager Gezondheidsfonsen Rookvrij)
  • Lid: Monique Trijbels (kinderarts, Merem)
  • Lid: Robert van de Graaf (verslavingsarts, VNN)
  • Lid: Hanneke Schaap (longverpleegkundige Ikazia Ziekenhuis)
  • Het bestuur wordt ondersteund door het Trimbos-instituut in de persoon van Petra Hopman (wetenschappelijk medewerker Tabak)

De partners

Trimbos-instituut https://www.trimbos.nl/
NHG https://www.nhg.org/
LHV https://www.lhv.nl/actueel
FMS https://www.demedischspecialist.nl/
NVALT https://www.nvalt.nl/
https://www.nvvc.nl/
GGD-GHOR https://ggdghor.nl/
KNGF https://www.kngf.nl/
V&VN https://www.venvn.nl/
NVK https://www.nvk.nl/
KNOV https://www.knov.nl/
VVGN https://www.vvgn.nl/

De ambassadeurs

KNMG: https://www.knmg.nl/
ZN: https://www.zn.nl/
LAN: http://www.longalliantie.nl/
CAHAG https://www.cahag.nl/
LUMC (https://www.lumc.nl/org/pheg/)
MUMC (https://www.caphri.nl/care-and-public-health-research-institute)
UT (https://www.utwente.nl/en/bms/pht/)
Rode Kruis Ziekenhuis (https://www.rkz.nl/longgeneeskunde)

Zorgstandaard

Een goede behandeling voor mensen die willen stoppen met roken is van groot belang. Daarom heeft het Partnership Stoppen met Roken in 2009 het initiatief genomen om een Zorgmodule Stoppen met Roken te ontwikkelen. Deze beschrijft de norm voor goede zorg bij tabaksverslaving (stoppen met roken).

In 2019 is de volgende stap gezet en is deze vervangen door de Zorgstandaard Tabaksverslaving. Deze nieuwe Zorgstandaard Tabaksverslaving sluit aan op de Richtlijn Behandeling Tabaksverslaving en Stoppen met Roken Ondersteuning (2016). Daarnaast sluit deze Zorgstandaard aan op ontwikkelingen in het veld van de stoppen-met-rokenzorg.

Kwaliteitsregister

Het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken is op 1 september 2011 gelanceerd en te vinden op KwaliteitsregisterStopmetRoken.nl. Hier kunt u meer informatie vinden over het aanmelden en registreren in het kwaliteitsregister. Ook kunt u zoeken naar geregistreerde stoppen-met-rokenbegeleiders.

Het kwaliteitsregister is ontwikkeld door het Partnership Stoppen met Roken en is gebaseerd op de Zorgmodule Stoppen met Roken waarin de norm voor goede zorg bij stoppen met roken is beschreven.

Het register maakt inzichtelijk welke professionals bewezen effectieve, stoppen-met-rokenbegeleiding aanbieden en waarborgt de kwaliteit daarvan. Het register is niet van toepassing op de advisering en korte motivering van patiënten, zoals die bijvoorbeeld bij huisartsen onderdeel uitmaakt van hun reguliere zorg.

Professionals die bekwaam zijn in het geven van begeleiding bij het stoppen met roken kunnen zich aanmelden voor registratie in het kwaliteitsregister.

In 2019 is de volgende stap gezet en is deze vervangen door de Zorgstandaard Tabaksverslaving. Deze nieuwe Zorgstandaard Tabaksverslaving sluit aan op de Richtlijn Behandeling Tabaksverslaving en Stoppen met Roken Ondersteuning (2016). Daarnaast sluit deze Zorgstandaard aan op ontwikkelingen in het veld van de stoppen-met-rokenzorg.

Richtlijn

Eind 2004 is de Richtlijn Behandeling van tabaksverslaving gepubliceerd. De richtlijn is opgesteld door het CBO met inbreng van het Partnership Stoppen met Roken. De richtlijn is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek over stopondersteuning, al dan niet in de zorgsector. Eind 2009 is de eerste actualisering van de richtlijn gepubliceerd. Nieuwe resultaten van wetenschappelijk onderzoek en nieuwe inzichten over de behandeling van tabaksverslaving vormden aanleiding voor het actualiseren van de richtlijn.

In 2016 is de richtlijn voor de tweede keer geactualiseerd, waarbij de naam is uitgebreid tot Richtlijn Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning. VWS en het Partnership Stoppen met Roken waren de initiatiefnemers, het Trimbos-instituut en het NHG hebben de organisatie op zich genomen. Hier vindt u de belangrijkste aanbevelingen uit deze herziening.

In 2017 is in aanvulling hierop een addendum gepubliceerd gericht op de ondersteuning van zwangere vrouwen.

Contact

Heeft u vragen over of aan het Partnership Stoppen met Roken? Vul het formulier hiernaast in, dan krijgt u zo spoedig mogelijk een antwoord van ons.

Mail ons

7 + 3 =