Koepel praktijkondersteuners ontbreekt

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de aanscherping van vereisten voor geaccrediteerde rookstopcoaches. Naast een actieve werkgroep van zorgprofessionals en inhoudelijk experts waren hier diverse (zorg)partijen bij betrokken. Ook de koepel van...
Rookstop Update #3

Rookstop Update #3

Het Partnership SMR is op zoek naar casuïstiek rondom knelpunten in de toegang tot Stoppen met Roken zorg. Deze voorbeelden kunnen input bieden voor gesprekken die het Partnership SMR i.s.m. het ministerie van VWS voornemens is te voeren met zorgverzekeraars. Lees...
Informatiekaart Bekostiging

Informatiekaart Bekostiging

Deze kaart heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gemaakt samen met het ZorgInstituut op basis van de gesignaleerde knelpunten in de financiering van stoppen met roken zorg die we samen met VWS tijdens twee digitale bijeenkomsten in juni 2020 hebben opgehaald...