Selecteer een pagina
Rookstop Update #3

Rookstop Update #3

Het Partnership SMR is op zoek naar casuïstiek rondom knelpunten in de toegang tot Stoppen met Roken zorg. Deze voorbeelden kunnen input bieden voor gesprekken die het Partnership SMR i.s.m. het ministerie van VWS voornemens is te voeren met zorgverzekeraars. Lees...
Informatiekaart Bekostiging

Informatiekaart Bekostiging

Deze kaart heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gemaakt samen met het ZorgInstituut op basis van de gesignaleerde knelpunten in de financiering van stoppen met roken zorg die we samen met VWS tijdens twee digitale bijeenkomsten in juni 2020 hebben opgehaald...
Rookstop Update #3

Rookstop Update #2

De landelijke campagne ‘Stoptober, 28 dagen niet roken in oktober!’ trapt af op 3 september. Net als voorgaande jaren faciliteert het Trimbos-instituut ook in 2020 de inzet van Stoptober via zorgprofessionals. Lees verder in onze...
Campagnes

Campagnes

Overheidscampagne uitgesteld Zoals afgesproken in het Nationaal Preventieakkoord zal de overheid een landelijke stoppen-met-rokencampagne gaan voeren. De geplande start dit voorjaar is vanwege de Covid-19 pandemie uitgesteld, en zal starten wanneer dat passend is bij...