Deze kaart heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gemaakt samen met het ZorgInstituut op basis van de gesignaleerde knelpunten in de financiering van stoppen met roken zorg die we samen met VWS tijdens twee digitale bijeenkomsten in juni 2020 hebben opgehaald vanuit het veld.

De belangrijkste punten die in deze kaart staan:

  • Op basis van de huidige aanspraak binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) komt stoppen-met-rokenzorg ook voor vergoeding in aanmerking wanneer zorgaanbieders buiten de eerste lijn deze zorg leveren. Stoppen-met-rokenzorg kan ook dan ingekocht worden via de prestaties voor het stoppen-met-rokenprogramma.
  • Verder omvat de aanspraak voor stoppen-met-rokenzorg een stopproces, waarvan eventueel meerdere interventies deel uit kunnen maken. Dit proces is niet gebonden aan de nu de breed gehanteerde periode van 3 maanden. Binnen een stopproces is het mogelijk om op of af te schalen naar meer of minder intensieve vormen van begeleiding. De hoofdcontractant kan in dit proces andere zorgaanbieders inschakelen. Een stoppen-met-rokenprogramma kan binnen enkele maanden tot het gewenste resultaat leiden, maar het is ook mogelijk dat een cli├źnt langere tijd nodig heeft of dat er een terugval optreedt waardoor coaching en medicatie weer ge├»ntensiveerd moeten worden. Ook deze interventies kunnen deel uitmaken van het stoppen-met-rokenprogramma.
Link naar Informatiekaart NZa