Sinds enige tijd bestaat er een website waarop een ‘Kwaliteitsregister Stoppen Met Roken‘ wordt aangeboden. Via Google ads duikt dit nieuwe kwaliteitsregister als eerste op omdat er mee wordt geadverteerd. Voor professionals die zich willen laten registreren in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken van het Partnership kan dit verwarring veroorzaken.  Het landelijk Partnership Stoppen met Roken benadrukt dat het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken bij KABIZ het door haar erkende register is van effectieve, geaccrediteerde stoppen met roken interventies en aanbieders.

Kwaliteitsregister Stoppen met Roken van KABIZ betrouwbaar én erkend

Het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken, dat inmiddels zo’n 10 jaar bestaat, is breed bekend bij stoppen-met-roken coaches, zorgprofessionals en zorgverzekeraars. Het register is te vinden op de website van beheerder KABIZ, dat het in 2020 heeft overgenomen van Zonder Zorg. Eigenaar van het kwaliteitsregister is het Partnership Stoppen met Roken.

Register alleen toegankelijk voor geaccrediteerde en gediplomeerde stoppen met roken coaches

Het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken staat voor kwaliteit en toegankelijkheid, omdat KABIZ uitsluitend stoppen-met-roken coaches accrediteert die over de vereiste scholing beschikken en aantoonbaar voldoen aan ​​​de kwaliteitseisen voor ​​deskundigheid en ​werkervaring.​​​ De richtlijn ‘Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning’ en de Zorgstandaard Tabaksverslaving zijn hierbij leidend. Het register is daarnaast ook transparant: zorgverleners, zorgverzekeraars en mensen die willen stoppen met roken kunnen hier eenvoudig en snel een door KABIZ geaccrediteerde, en door het partnership erkende stoppen-met-roken coach zoeken.

 

KABIZ is een onafhankelijke en ervaren organisatie voor (her)registratie van beroepsbeoefenaren in de zorg, zoals o.a. doktersassistenten en leefstijlcoaches. Daarnaast voert KABIZ de accreditatie van deskundigheids- bevorderende activiteiten uit voor de geregistreerde beroepsgroepen. Het Partnership Stoppen met Roken is een netwerk van beroepsorganisaties uit de zorg die zich inzetten voor goede toegankelijkheid en kwaliteit van stoppen-met-roken zorg. Zij is eigenaar en afzender van de richtlijn, zorgstandaard en het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken.

 

Download hier een PDF van dit bericht.