Missie

“Onze missie: het zorgdragen voor een kwalitatieve en effectieve behandeling van roken als verslavingsziekte en het, vanuit de zorginvalshoek, agenderen van de ernst van tabaksverslaving als probleem en de urgentie om dit aan te pakken.”

Miriam de Kleijn

Voorzitter Partnership

;

Over ons

Netwerk

Het Partnership is een netwerk van beroepsorganisaties uit de zorg die zich willen inzetten voor goede toegankelijkheid en kwaliteit van stoppen met roken zorg. Het netwerk heeft de juridische vorm van een stichting en heeft een bestuur. Dit bestuur bestaat uit professionals met een diverse professionele achtergrond, zij zitten op persoonlijke titel in het bestuur. Het bestuur heeft een kwaliteitscommissie ingesteld, die zich inzet voor de aansturing van het Kwaliteitsregister, zij worden daarbij ondersteund door het Trimbos-Instituut.

Voor de update van de richtlijn en de zorgstandaard wordt een werkgroep ingesteld. De partners komen vier keer per jaar bij elkaar tijdens een bijeenkomst waar ze elkaar informeren, inspireren en waar het bestuur de partners informeert en bevraagt. De partners zetten zich in voor het partnership door een afvaardiging naar de bijeenkomsten, door het bemensen van de kwaliteitscommissie en de werkgroepen, en door het implementeren van de richtlijn en de zorgstandaard. Zij betalen een jaarlijkse partnerbijdrage.

Daarnaast zijn er ambassadeurs. Dit kunnen individuen of organisaties zijn. Zij ondersteunen de doelstellingen van het Partnership en dragen bij naar vermogen.

Bestuur

Voorzitter a.i.

Miriam de Kleijn,
Adviseur, epidemioloog, huisarts niet praktiserend, PinK-FOX

Secretaris

Esther Croes
Arts, epidemioloog, Trimbos-instituut

Penningmeester

Maurits van der Veen

Cardioloog, Gelders Vallei Ziekenhuis

Algemene bestuursleden
 • Hans Dam
  Bedrijfsarts, NVAB
 • Robert van de Graaf
  Verslavingsarts, VNN
 • Hanneke Schaap
  Verpleegkundig specialist, Ikazia Ziekenhuis

Het bestuur wordt ondersteund door het Trimbos-instituut in de persoon van Petra Hopman, wetenschappelijk medewerker Tabak en Olga van der Vorst (projectmedewerker Tabak)

Contact

 • (Aspirant) Stoppen-met-roken-coaches en scholingaanbieders kunnen zich met inhoudelijke en procedurele vragen over het register richten tot het Kwaliteitsregister SMR (Kabiz), beheerder van het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken .
 • Zorgprofessionals kunnen voor zorginhoudelijke vragen terecht op het Platform Stoppen met Roken,¬† ¬†waar vragen, tips, knelpunten en successen in de stoppen-met-roken zorg worden gedeeld - bijvoorbeeld over medicatie, vergoedingen en e-health.
 • Voor publieksinformatie kunt u naar ikstopnu.nl.

Het Partnership SMR richt zich op de aangesloten beroepsverenigingen. Heeft u vragen over of aan het Partnership Stoppen met Roken? Vul het formulier hiernaast in, dan krijgt u zo spoedig mogelijk een antwoord van ons.

Mail ons

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*