Zorgstandaard

Een goede behandeling voor mensen die willen stoppen met roken is van groot belang. Daarom heeft het Partnership Stoppen met Roken in 2009 het initiatief genomen om een Zorgmodule Stoppen met Roken te ontwikkelen. Deze beschrijft de norm voor goede zorg bij tabaksverslaving (stoppen met roken).

In 2019 is de volgende stap gezet en is deze vervangen door de Zorgstandaard Tabaksverslaving. Deze nieuwe Zorgstandaard Tabaksverslaving sluit aan op de Richtlijn Behandeling Tabaksverslaving en Stoppen met Roken Ondersteuning (2016). Daarnaast sluit deze Zorgstandaard aan op ontwikkelingen in het veld van de stoppen-met-rokenzorg.

De Zorgstandaard is in 2022 aangepast en uitgebreid met een informatie- en implementatieparagraaf, en daarna door de beroepsorganisaties van het Partnership, Zorgverzekeraars Nederland en het Longfonds in december 2022 ingediend bij het Zorginstituut Nederland. In mei 2023 is de Zorgstandaard geregistreerd in het Register van het Zorginstituut Nederland.

Richtlijn

Eind 2004 is de Richtlijn Behandeling van tabaksverslaving gepubliceerd. De richtlijn is opgesteld door het CBO met inbreng van het Partnership Stoppen met Roken. De richtlijn is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek over stopondersteuning, al dan niet in de zorgsector. Eind 2009 is de eerste actualisering van de richtlijn gepubliceerd. Nieuwe resultaten van wetenschappelijk onderzoek en nieuwe inzichten over de behandeling van tabaksverslaving vormden aanleiding voor het actualiseren van de richtlijn.

In 2016 is de richtlijn voor de tweede keer geactualiseerd, waarbij de naam is uitgebreid tot Richtlijn Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning. VWS en het Partnership Stoppen met Roken waren de initiatiefnemers, het Trimbos-instituut en het NHG hebben de organisatie op zich genomen. Hier vindt u de belangrijkste aanbevelingen uit deze herziening.

In 2017 is in aanvulling hierop een addendum gepubliceerd gericht op de ondersteuning van zwangere vrouwen.

Contact

  • (Aspirant) Stoppen-met-roken-coaches en scholingaanbieders kunnen zich met inhoudelijke en procedurele vragen over het register richten tot het Kwaliteitsregister SMR (Kabiz), beheerder van het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken .
  • Zorgprofessionals kunnen voor zorginhoudelijke vragen terecht op het Platform Stoppen met Roken,   waar vragen, tips, knelpunten en successen in de stoppen-met-roken zorg worden gedeeld - bijvoorbeeld over medicatie, vergoedingen en e-health.
  • Voor publieksinformatie kunt u naar ikstopnu.nl.

Het Partnership SMR richt zich op de aangesloten beroepsverenigingen. Heeft u vragen over of aan het Partnership Stoppen met Roken? Vul het formulier hiernaast in, dan krijgt u zo spoedig mogelijk een antwoord van ons.

Mail ons

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*