Het Partnership SMR is op zoek naar casuïstiek rondom knelpunten in de toegang tot Stoppen met Roken zorg. Deze voorbeelden kunnen input bieden voor gesprekken die het Partnership SMR i.s.m. het ministerie van VWS voornemens is te voeren met zorgverzekeraars.

Lees verder in onze nieuwsbrief.