Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de aanscherping van vereisten voor geaccrediteerde rookstopcoaches. Naast een actieve werkgroep van zorgprofessionals en inhoudelijk experts waren hier diverse (zorg)partijen bij betrokken. Ook de koepel van praktijkondersteuners (NVvPO) is benaderd voor inhoudelijke betrokkenheid, maar heeft van inspraak afgezien. Het Partnership Stoppen met Roken betreurt dit – met name omdat er voor praktijkondersteuners een grote rol is weggelegd in het aanbieden van, en doorverwijzen voor rookstopbegeleiding.

Lees hier het volledige bericht