Selecteer een pagina

Partnership Stoppen met Roken

Een organisatie waarin partijen samenwerken die zich bezig houden met stoppen-met-roken in de gezondheidszorg.

Wat wij doen

Partnership

Wij bewaken en bevorderen de toegankelijkheid en de kwaliteit van stoppen-met-rokenzorg.

Kwaliteitsregister

Maakt inzichtelijk welke professionals gekwalificeerd zijn om intensieve, bewezen effectieve, stoppen-met-rokenbegeleiding aan te bieden.

Zorgstandaard

Deze beschrijft de norm voor goede zorg bij tabaksverslaving (stoppen met roken).

Richtlijn

De richtlijn is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek over stopondersteuning, al dan niet in de zorgsector.

Missie

“Onze missie: het zorgdragen voor een kwalitatieve en effectieve behandeling van roken als verslavingsziekte en het, vanuit de zorginvalshoek, agenderen van de ernst van tabaksverslaving als probleem en de urgentie om dit aan te pakken.”

Miriam de Kleijn

Voorzitter Partnership

Over ons

Netwerk

Het Partnership is een netwerk van beroepsorganisaties uit de zorg die zich willen inzetten voor goede toegankelijkheid en kwaliteit van stoppen met roken zorg. Het netwerk heeft de juridische vorm van een stichting en heeft een bestuur. Dit bestuur bestaat uit professionals met een diverse professionele achtergrond, zij zitten op persoonlijke titel in het bestuur. Het bestuur heeft een kwaliteitscommissie ingesteld, die zich inzet voor de aansturing van het Kwaliteitsregister, zij worden daarbij ondersteund door het Trimbos-Instituut.

Voor de update van de richtlijn en de zorgstandaard wordt een werkgroep ingesteld. De partners komen vier keer per jaar bij elkaar tijdens een bijeenkomst waar ze elkaar informeren, inspireren en waar het bestuur de partners informeert en bevraagt. De partners zetten zich in voor het partnership door een afvaardiging naar de bijeenkomsten, door het bemensen van de kwaliteitscommissie en de werkgroepen, en door het implementeren van de richtlijn en de zorgstandaard. Zij betalen een jaarlijkse partnerbijdrage.

Daarnaast zijn er ambassadeurs. Dit kunnen individuen of organisaties zijn. Zij ondersteunen de doelstellingen van het Partnership en dragen bij naar vermogen.

Bestuur

Voorzitter a.i.

Miriam de Kleijn,
Adviseur, epidemioloog, huisarts niet praktiserend, PinK-FOX

Secretaris

Esther Croes
Arts, epidemioloog, Trimbos-instituut

Penningmeester

Maurits van der Veen

Cardioloog, Gelders Vallei Ziekenhuis

Algemene bestuursleden
  • Hans Dam
    Bedrijfsarts, NVAB
  • Robert van de Graaf
    Verslavingsarts, VNN
  • Hanneke Schaap
    Verpleegkundig specialist, Ikazia Ziekenhuis

Het bestuur wordt ondersteund door het Trimbos-instituut in de persoon van Petra Hopman, wetenschappelijk medewerker Tabak en Monique van Amstel (project assistent Tabak)

De partners

De ambassadeurs

Zorgstandaard

Een goede behandeling voor mensen die willen stoppen met roken is van groot belang. Daarom heeft het Partnership Stoppen met Roken in 2009 het initiatief genomen om een Zorgmodule Stoppen met Roken te ontwikkelen. Deze beschrijft de norm voor goede zorg bij tabaksverslaving (stoppen met roken).

In 2019 is de volgende stap gezet en is deze vervangen door de Zorgstandaard Tabaksverslaving. Deze nieuwe Zorgstandaard Tabaksverslaving sluit aan op de Richtlijn Behandeling Tabaksverslaving en Stoppen met Roken Ondersteuning (2016). Daarnaast sluit deze Zorgstandaard aan op ontwikkelingen in het veld van de stoppen-met-rokenzorg.

Kwaliteitsregister

Het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken is op 1 september 2011 gelanceerd en te vinden op Beroepen (kabiz.nl) Hier kunt u meer informatie vinden over het aanmelden en registreren in het kwaliteitsregister. Ook kunt u zoeken naar geregistreerde stoppen-met-rokenbegeleiders.

Het kwaliteitsregister is ontwikkeld door het Partnership Stoppen met Roken en is gebaseerd op de Zorgmodule Stoppen met Roken waarin de norm voor goede zorg bij stoppen met roken is beschreven.

Het register maakt inzichtelijk welke professionals bewezen effectieve, stoppen-met-rokenbegeleiding aanbieden en waarborgt de kwaliteit daarvan. Het register is niet van toepassing op de advisering en korte motivering van patiënten, zoals die bijvoorbeeld bij huisartsen onderdeel uitmaakt van hun reguliere zorg.

Professionals die bekwaam zijn in het geven van begeleiding bij het stoppen met roken kunnen zich aanmelden voor registratie in het kwaliteitsregister.

Richtlijn

Eind 2004 is de Richtlijn Behandeling van tabaksverslaving gepubliceerd. De richtlijn is opgesteld door het CBO met inbreng van het Partnership Stoppen met Roken. De richtlijn is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek over stopondersteuning, al dan niet in de zorgsector. Eind 2009 is de eerste actualisering van de richtlijn gepubliceerd. Nieuwe resultaten van wetenschappelijk onderzoek en nieuwe inzichten over de behandeling van tabaksverslaving vormden aanleiding voor het actualiseren van de richtlijn.

In 2016 is de richtlijn voor de tweede keer geactualiseerd, waarbij de naam is uitgebreid tot Richtlijn Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning. VWS en het Partnership Stoppen met Roken waren de initiatiefnemers, het Trimbos-instituut en het NHG hebben de organisatie op zich genomen. Hier vindt u de belangrijkste aanbevelingen uit deze herziening.

In 2017 is in aanvulling hierop een addendum gepubliceerd gericht op de ondersteuning van zwangere vrouwen.

Nieuws

Informatiekaart Bekostiging

Informatiekaart Bekostiging

Deze kaart heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gemaakt samen met het ZorgInstituut op basis van de gesignaleerde knelpunten in de financiering van stoppen met roken zorg.

Lees meer

Externe nieuwsbrieven

NVAB Rookvrije organisatie

Contact

 

Heeft u vragen over of aan het Partnership Stoppen met Roken? Vul het formulier hiernaast in, dan krijgt u zo spoedig mogelijk een antwoord van ons.       

Het Partnership SMR richt zich op de aangesloten beroepsverenigingen. 

(Aspirant) Stoppen-met-roken-coaches en scholingaanbieders kunnen zich met inhoudelijke en procedurele vragen richten tot het Kwaliteitsregister SMR (Kabiz), beheerder van het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken . 

Zorgprofessionals kunnen terecht op het Platform Stoppen met Roken,   waar vragen, tips, knelpunten en successen in de stoppen-met-roken zorg worden gedeeld – bijvoorbeeld over medicatie, vergoedingen en e-health.

Voor publieksinformatie kunt u naar ikstopnu.nl. 

Mail ons

Naam*