Rookstop Update #3

Rookstop Update #3

Het Partnership SMR is op zoek naar casuïstiek rondom knelpunten in de toegang tot Stoppen met Roken zorg. Deze voorbeelden kunnen input bieden voor gesprekken die het Partnership SMR i.s.m. het ministerie van VWS voornemens is te voeren met zorgverzekeraars. Lees...
Rookstop Update #3

Rookstop Update #2

De landelijke campagne ‘Stoptober, 28 dagen niet roken in oktober!’ trapt af op 3 september. Net als voorgaande jaren faciliteert het Trimbos-instituut ook in 2020 de inzet van Stoptober via zorgprofessionals. Lees verder in onze...